Elita Nowak - artykuły do hodowli gołębi


Weryfikacja wyników sekcji Rawa mazowiecka


Dodano 12 października 2014

Zarząd sekcji Rawa mazowiecka informuje, że weryfikacja wyników za sezon 2014 odbędzie się w dniu 17 października o godz. 17,00 na punkcie wkładań.


Weryfikacja wyników oddziałowych.


Dodano 30 września 2014

Zarząd oddziału informuje, że w dniu 10 października o godzinie 17,00 na punkcie wkładań w Rawie Mazowieckiej odbędzie się weryfikacja wyników oddziałowych. 


Lot dodatkowy Jacobsdorf


Dodano 24 września 2014

                                     - 1 -
 
 
 
 
        LISTA KONKURSOWA 01/2014
 
 
                  POLSKIEGO ZWI¤ZKU HODOWCŕW GOť¨BI POCZTOWYCH
                             Oddziaˆu SKIERNIEWICE
 
                 z lotu goˆłębi mˆodych, odbytego z miejscowo˜ci
 
               JACOBSDORF
 
       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                   LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU
 
       Data odbytego lotu                               - 20.09.2014 rok
       Odlegˆo˜† do punktu ˜redniego oddziaˆu           - 406620 [m]
       Wsp˘ˆrz.geograficzne miejsca wypuszczenia goˆłębi - 14ř21'00.0"-52ř20'00.0"
       Godzina wypuszczenia goˆ©bi do lotu              - 10:15:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia goˆ©bi             - POCHMURNO          
       Pogoda w miejscu przylotu goˆ©bi                 - POCHMURNO          
       Punkty staˆe za konkurs                          - 20.00
       Ilo˜† hodowc˘w biorĄcych udziaˆ w locie          - 9
       Ilo˜† goˆ©bi wypuszczonych do lotu               - 50
       Ilo˜† konkurs˘w (baza 1:5)                       - 10
       Ilo˜† konkurs˘w (baza 1:4)                       - 13
       Godzina przylotu pierwszego goˆ©bia w konkursie  - 16:03:47
       Pr©dko˜† pierwszego goˆ©bia w konkursie          - 1152.92 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego goˆ©bia w konkursie  - 16:27:38
       Pr©dko˜† ostatniego goˆ©bia w konkursie          - 1078.78 [m/min.]
       —redni czas trwania konkursu                     - 0h.24m.14s.
       Czas przetwarzania lotu : 2014-09-25 / 18:34:04
 
 
                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄż
                    ł    SEKCJA     łHodłWˆGoˆłKonk.ł% Ngrł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    łSkierniewice   ł  0ł    0ł    0ł  0.0ł
                    łRawa Mazowieckał  9ł   50ł   10ł 20.0ł
                    łBiała Rawska   ł  0ł    0ł    0ł  0.0ł
                    łGłuchów        ł  0ł    0ł    0ł  0.0ł
                    ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄ´
                    ł RAZEM ODDZIAť ł  9ł   50ł   10ł 20.0ł
                    ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄŮ
 
         SEKRETARZ                                           PREZES
            20.09.2014.-JACOBSDORF               - 2 -
ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄż
łLp.łNAZWISKO HODOWCY      łsł W- K- SłSłOBR¤CZKA RODOWAłT PRZYL.łPR¨DKO—łCOEFICł GMP łPUNKTłODLEGťł
ĂÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄ´
   1 MIKSA MIROSťAW         2  7- 2- 2 M PL-0276-14-9304 16:03:47 1152.92              20.00 402120
   2 LIPIEC PAWEť           2  5- 2- 2 M PL-0226-14-9214 16:22:31 1111.30              19.56 408420
   3 LIPIEC PAWEť           2 < 2>---- M PL-0226-14-9213 16:23:15 1109.08              19.11 408420
   4 RACZYăSKI RYSZARD      2  3- 2- 2 M PL-0226-14-7063 16:29:00 1095.40              18.67 409680
   5 GRZYB FRANCISZEK       2 15- 2- 2 M PL-0226-14-7789 16:29:55 1094.59              18.22 410380
   6 KOTYNIA SYLWESTER      2  5- 1- 1 M PL-0226-14-7929 16:23:45 1084.99              17.78 400090
   7 MIKSA MIROSťAW         2 < 2>---- M PL-0276-14-9302 16:25:45 1084.61              17.33 402120
   8 GRZYB FRANCISZEK       2 < 2>---- M PL-0226-14-7728 16:33:23 1084.56              16.89 410380
   9 RACZYăSKI RYSZARD      2 < 2>---- M PL-0226-14-7068 16:34:14 1080.29              16.44 409680
  10 CZARNECKI TOMASZ       2  5- 1- 0 - PL-0226-14-7863 16:27:38 1078.78              16.00 401990
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ K O N I E C    K O N K U R S U ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  11 GRZYB FRANCISZEK       2 < 3>---- M PL-0226-14-7796 16:35:51 1077.54                    410380
  12 MIKSA MIROSťAW         2 < 3>---- M PL-0276-14-9313 16:34:48 1058.77                    402120
  13 KOPER EDWARD           2  3- 0- 0 - PL-0226-14-8959 16:41:32 1058.12                    409000
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:4 --------------------
  14 KOTYNIA SYLWESTER      2 < 2>---- M PL-0226-14-7925 16:34:03 1055.51                    400090
  15 SťODKI ZBIGNIEW 1      2  4- 0- 0 M PL-0226-14-7352 16:51:08 1029.40                    407780
  16 GRZYB FRANCISZEK       2 < 4>---- M PL-0226-14-7705 16:58:43 1016.51                    410380
  17 GRZYB FRANCISZEK       2 < 5>---- M PL-0226-14-7720 16:58:55 1016.00                    410380
  18 MIKSA MIROSťAW         2 < 4>---- M PL-0276-14-9324 16:55:55 1003.00                    402120
  19 GRZYB FRANCISZEK       2 < 6>---- M PL-0226-14-7704 17:08:21  992.82                    410380
  20 CZARNECKI TOMASZ       2 < 2>---- M PL-0226-14-7827 16:59:54  992.81                    401990
  21 GRZYB FRANCISZEK       2 < 7>---- M PL-0226-14-7731 17:08:26  992.61                    410380
  22 LIPIEC PAWEť           2 < 3>---- M PL-0226-14-9206 17:36:19  925.46                    408420
  23 LIPIEC PAWEť           2 < 4>---- M PL-0226-14-9212 17:36:46  924.52                    408420
  24 KOPER EDWARD           2 < 2>---- M PL-0226-14-8914 17:38:30  922.21                    409000
  25 MIKSA MIROSťAW         2 < 5>---- M PL-0276-14-9575 17:57:24  869.64                    402120
  26 GRZYB FRANCISZEK       2 < 8>---- M PL-0226-14-7792 18:12:12  859.98                    410380
  27 GRZYB FRANCISZEK       2 < 9>---- M PL-0226-14-7734 18:16:33  852.21                    410380
  28 CZARNECKI TOMASZ       2 < 3>---- - PL-0226-14-7842 18:07:44  850.35                    401990
  29 RACZYăSKI RYSZARD      2 < 3>---- M PL-0226-14-7020 18:18:18  847.67                    409680
 

 

Ostatnio dodane listy konkursoweGóra

14 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-14 22:27

Rawicz

7 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-11 21:28

Krotoszyn

31 sierpnia 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-01 21:48

Opatówek

24 sierpnia 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-08-27 21:18

Przejdź do list konkursowych